USLUGE REVIZIJE

Društvo za računovodstvo i reviziju „Revizija plus-pro“ doo, Beograd, osnovano je januara 2003. godine na osnovu licence Saveznog ministarstva za Finansije broj 5/2-02-0271/2002-01 za obavljanje:

 • Revizije finansijskih izveštaja,
 • Revizije poslovanja,
 • Revizije specijalnih bilansa
 • Ocena kreditnog boniteta,
 • Usluga iz oblasti računovodstva,
 • Procene vrednosti imovine i kapitala,
 • Usluga iz oblasti primene propisa za obračun i plaćanje poreza i dr.

Društvo je dobilo dozvolu Ministarstva finansija za obavljanje poslova revizije broj 401-00-2402/2014-16 od 23.07.2014. godine.

 • Revizija finansijskih izveštaja
 • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Revizija donatorskih projekata
 • Revizija javnog sektora
 • Specijalne revizije privrednog društva
 • Revizije investicionih ulaganja
 • Specijalne revizije vezane za (spajanje, pripajanje, odvajanje, podele, stečaj i dr.)

KONSULTANTSKE USLUGE

 • Računovodstveni konsalting
 • Finansijski konsalting

OSTALE USLUGE

 • Analiza finansijskih izveštaja i ocena boniteta preduzeća
 • Izrada i ocena investicionih projekata
Go to top