STRUČNI TIM:

  • Savka Latinović, Ovlašćeni licencirani revizor
  • Jasmina Savčić, Ovlašćeni licencirani revizor
  • Svetlana Grubač, Ovlašćeni licencirani revizor
  • Željko Garić, Revizor
  • Vesna Garić, Ovlašćeni licencirani revizor
  • Jelena Nedeljković, Ovlašćeni licencirani revizor
  • Slađana Radosavljević, Asistent revizora
  • Milena Marković, Asistent revizora
  • Mirjana Janković, Revizor
  • Aleksandar Savčić, Revizor
Go to top