STRUČNI TIM:

 • Jasmina Savčić, Ovlašćeni licencirani revizor
 • Savka Latinović, Ovlašćeni licencirani revizor
 • Jelena Nedeljković, Ovlašćeni licencirani revizor
 • Svetlana Grubač, Ovlašćeni licencirani revizor
 • Vesna Garić, Licencirani revizor
 • Željko Garić, Revizor
 • Aleksandar Savčić, Revizor
 • Mirjana Janković, Revizor
 • Ivana Rakićević, Revizor
 • Slađana Radosavljević, Asistent revizora
 • Lana Punić, Asistent revizora
 • Dragana Tomić, Asistent revizora
Go to top