Uvod

Društvo za računovodstvo i reviziju „Revizija plus-pro“ doo, Beograd, osnovano je januara 2003. godine na osnovu licence Saveznog ministarstva za Finansije broj 5/2-02-0271/2002-01 za obavljanje:

 • Revizije finansijskih izveštaja,
 • Revizije poslovanja,
 • Revizije specijalnih bilansa
 • Ocena kreditnog boniteta,
 • Usluga iz oblasti računovodstva,
 • Procene vrednosti imovine i kapitala,
 • Usluga iz oblasti primene propisa za obračun i plaćanje poreza i dr.

Preduzeće je dobilo dozvolu za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja velikih i srednjih preduzeća Republike Srbije broj 023-02-00124/2008-16 od 04.04.2008. godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. glasnik RS 46/2006).

Iako relativno mlado, preduzeće ima značajne reference po osnovu poslova:

 • Revizije finansijskih izveštaja,
 • Revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja,
 • Izrade projekata upravljačkog računovodstva (obračuna troškova i učinaka),
 • Ocene kreditnog boniteta i procene vrednosti imovine i kapitala,
 • Revizije projekata međunarodnih donacija,
 • Revizije obaveznih investicionih ulaganja u postupku privatizacije,
 • Usluge vezane za restrukturiranje privrednih društava i dr.
Go to top